داوران

از داوران محترم تقاضا می‌شود، انجام داوری برای نشریه سیاست‌گذاری پیشرفت اقتصادی را در پروفایل Publons خود ثبت نمایند.

راهنمای ثبت نام در Publons را از اینجا دانلود کنید.

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
عباسعلی ابونوری دانشکده اقتصاد و حسابداری -دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
زهرا افشاری استاد دانشگاه الزهرا
امراله امینی دانشگاه علامه طباطبایی
مینو امینی میلانی دانشگاه پیام نور تهران
یعقوب اندایش گروه علوم اقتصادی- دنشکده اقتصاد- دانشگاه شهید چمران اهواز
علی اصغر بانویی استاد دانشگاه علامه طباطبایی
فاطمه بزازان دانشیار دانشگاه الزهرا
مریم بطحائی جوارشک دانشگاه لستر انگلستان
مهدی پدرام استاد دانشگاه الزهرا
فرهاد ترحمی پژوهشگر پسا دکترا. دانشگاه الزهرا
احمد جعفری صمیمی دانشگاه مازندران
زهره حاجیها دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
سید عقیل حسینی گروه اقتصاد دانشگاه یاسوج
منیژه حقیقی نسب دانشگاه الزهرا
موسی خوشکلام خسروشاهی دانشگاه الزهرا
جلال دهنوی دانشگاه الزهرا
حسین راغفر دانشگاه الزهرا
مژگان رباط میلی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران
علی رحمانی استاد دانشگاه الزهرا
فرزاد رحیم زاده دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس تهران
مریم سلمانیان دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران جنوب
مریم سلیمانی موحد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی ایران
کبری سنگری مهذب دانشگاه الزهرا
سید محمدرضا سیدنورانی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
الهام شادابفر پژوهشگرپسادکترا-دانشگاه ازهرا
ابوالفضل شاه آبادی دانشگاه الزهرا
نورالدین شریفی دانشگاه مازندران دانشکده علوم اقتصادی و اداری
اسماعیل صفرزاده گروه اقتصاد.دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی. دانشگاه الزهرا
امیر صفری پژوهشکده بیمه
ابراهیم. عباسی دانشگاه الزهرا
مهنوش عبداله میلانی دانشکده اقتصاد - دانشگاه علامه طباطبائی
علی عرب مازار یزدی دانشگاه علامه طباطبایی؛ دانشکده اقتصاد؛ گروه برنامه ریزی و توسعه
زهرا عزیزی اقتصاد مالی دانشگاه الزهرا
صدیقه عطرکار روشن دانشگاه الزهرا
ناصرعلی عظیمی گروه اقتصاد علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
امیرعلی فرهنگ گروه اقتصاد ،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی3697_ 19395 تهران ، ایران
علی فریدزاد دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی
عبدالرسول قاسمی علامه طباطبایی
صالح قویدل دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه
حمید کردبچه دانشگاه الزهرا
زهرا کریمی موغاری دانشگاه مازندران
افسانه کمالی دانشگاه الزهرا
محمود محود زاده پول سنجی
نرگس ملادوریش دانشگاه الزهرا
پریسا مهاجری دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی
محسن مهرآرا دانشگاه تهران
نادر مهرگان دانشگاه بوعلی سینا-همدان
مانی موتمنی عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران
طاها حسین موحدی دانشگاه پورت موث انگلستان
میرحسین موسوی دانشگاه الزهرا
شهریار نصابیان دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی - گروه تحصیلات تکمیلی علوم اقتصاد
زهرا نصراللهی دانشگاه یزد
روزا هندیجانی مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
محمد قلی یوسفی دانشگاه علامه طباطبایی