داوران

نام داور سمت / سازمان
عباسعلی ابونوری دانشکده اقتصاد و حسابداری -دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
منصوره اعظم آزاده دانشگاه الزهرا
زهرا افشاری دانشگاه الزهرا
امراله امینی دانشگاه علامه طباطبایی
مینو امینی میلانی دانشگاه پیام نور تهران
یعقوب اندایش گروه علوم اقتصادی- دنشکده اقتصاد- دانشگاه شهید چمران اهواز
علی اصغر بانویی دانشگاه علامه طباطبایی
فاطمه بزازان تهران_دانشگاه الزهرا
مریم بطحائی جوارشک دانشگاه لستر انگلستان
مهدی پدرام دانشگاه الزهرا
فرهاد ترحمی پژوهشگر پسا دکترا. دانشگاه الزهرا
زهره حاجیها دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
سید عقیل حسینی گروه اقتصاد دانشگاه یاسوج
معصومه حسین زاده هیات علمی الزهرا
منیژه حقیقی نسب دانشگاه الزهرا
موسی خوشکلام خسروشاهی دانشگاه الزهرا
یداله دادگر دانشگاه شهید بهشتی
جلال دهنوی دانشگاه الزهرا
حسین راغفر دانشگاه الزهرا
مژگان رباط میلی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران
علی رحمانی دانشگاه الزهرا
فرزاد رحیم زاده دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس تهران
سید محمدرضا سیدنورانی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
مریم سلمانیان دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران جنوب
مریم سلیمانی موحد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی ایران
الهام شادابفر پژوهشگرپسادکترا-دانشگاه ازهرا
ابوالفضل شاه آبادی دانشگاه الزهرا
نورالدین شریفی دانشگاه مازندران دانشکده علوم اقتصادی و اداری
شمس الله شیرین بخش دانشگاه الزهرا
امیر صفری پژوهشکده بیمه
اسماعیل صفرزاده گروه اقتصاد.دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی. دانشگاه الزهرا
احمد صمیمی دانشگاه مازندران
ابراهیم. عباسی دانشگاه الزهرا
علی عرب مازار یزدی دانشگاه علامه طباطبایی؛ دانشکده اقتصاد؛ گروه برنامه ریزی و توسعه
زهرا عزیزی دانشگاه الزهرا
صدیقه عطرکار روشن دانشگاه الزهرا
ناصرعلی عظیمی گروه اقتصاد علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
علی فریدزاد دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی
امیرعلی فرهنگ گروه اقتصاد ،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی3697_ 19395 تهران ، ایران
مهدی فیضی دانشگاه فردوسی مشهد
عبدالرسول قاسمی علامه طباطبایی
صالح قویدل دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه
حمید کردبچه دانشگاه الزهرا
زهرا کریمی موغاری دانشگاه مازندران
افسانه کمالی دانشگاه الزهرا
ابراهیم مرادی دانشگاه سیستان و بلوچستان
مریم مقدس بیات دانشگاه الزهرا
نرگس ملادوریش دانشگاه الزهرا
پریسا مهاجری دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی
محسن مهرآرا دانشگاه تهران
نادر مهرگان دانشگاه بوعلی سینا-همدان
مانی موتمنی عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران
میرحسین موسوی دانشگاه الزهرا
شهریار نصابیان دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی - گروه تحصیلات تکمیلی علوم اقتصاد
زهرا نصراللهی دانشگاه یزد
محمد قلی یوسفی دانشگاه علامه طباطبایی