اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 361
تعداد پذیرش 128
تعداد عدم پذیرش 149

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 20
تعداد مقالات 149
تعداد مشاهده مقاله 201177
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 116069
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 138 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 218 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 147 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 113 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 352 روز
درصد پذیرش 35 %