اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 388
تعداد پذیرش 126
تعداد عدم پذیرش 171

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 0
تعداد شماره‌ها 0
تعداد مقالات 12
تعداد مشاهده مقاله 2865
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 0
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 129 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 222 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 131 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 83 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 355 روز
درصد پذیرش 32 %