مدل‌سازی تقاضای حمل و نقل خانوارهای شهری استان تهران (یک رهیافت سیستمی)

نویسندگان

1 استاد دانشگاه علامه طباطبایی،دانشکده اقتصاد

2 استادیار دانشگاه الزهرا،دانشکده علوم اجنماعی و اقتصاد،گروه اقتصاد

چکیده

خدمات حمل و نقل به عنوان یک جزء مهم از اقتصاد شهری از اقلام مهم تشکیل دهنده سبد مصرفی خانوارهاست. بنابراین، از این ناحیه مطلوبیت و رضایت‌مندی خانوارها را از مصرف کالاها و خدمات تحت تأثیر قرار می‌دهد. هدف این پژوهش، مدل‌سازی تقاضای حمل و نقل در بین خانوارهای شهری استان تهران با استفاده از رهیافت سیستمی تقاضاست. برای این منظور از داده­های مخارج خانوار شهری استان تهران در دوره 1358-1389 استفاده کرده‌ایم. یافته‌ها نشان می‌دهد که تقاضای خدمات حمل و نقل نسبت به تغییرات قیمتی حساسیت پایینی داشته و تغییرات قیمتی تأثیر ناچیزی در مدیریت تقاضای این بخش دارد. کشش درآمدی تقاضای خانوارهای شهری استان تهران از خدمات حمل و نقل برابر 59/1 است. این کشش نشان می‌دهد که با افزایش مخارج خانوارهای شهری استان تهران به میزان یک درصد، مخارج گروه خدمات حمل و نقل به میزان 59/1 درصد افزایش می­یابد که این مسأله بیانگر این است که با افزایش درآمد یا مخارج خانوارهای شهری سهم بودجه‌ای خدمات حمل و نقل افزایش می‌یابد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling Transportation Demand of Urban Households in Tehran Province: (System Wide Approach)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Taghavi 1
  • Mir Hossein Mosavi 2
1 Professor of Allameh Tabatabai University, Faculty of Economics
2 Assistant Professor of Alzahra University, Faculty of Social Sciences and Economics, Department of Economics
چکیده [English]

 
Transportation services as an important component of the urban economy is one of the items constituting the household portfolios. This paper aims to model the transportation demand among urban households in Tehran by using a system-wide approach to modeling demand. For this purpose, data on household spending in Tehran province, during the period of 1389 to 1358 is used. Results indicate that the demand for transport services have low sensitivity to price changes and price changes have little impact on demand management in this section. Income elasticity of demand for urban households in Tehran province of transport services is equal to 1.59.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transportation
  • Demand Modeling
  • System Approach
 
-        پناهی، علیرضا. (مرداد و شهریور 1377). تحلیل رفتار مصرفی در مناطق شهری، کاربرد سیستم تقاضای ایده‌آل. مجله برنامه بودجه. شماره 28 و 29.
-        خسروی نژاد، علی اکبر. (1376). برآورد سیستم مخارج خطی تقاضا برای خانوارهای شهری ایران.
-        سوری، داوود و آهنگرانی، پویان. (بهار 1377). سیستم معادلات تقاضا با توجه به نقش مشخصه‌های اجتماعی خانوار. پژوهشنامه بازرگانی. شماره 6. صص. 109-146.
-        قنبری عدیوی، علی. (1375). مدل عرضه تقاضای گوشت در ایران. پایان‌نامه دوره دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
-        محمدزاده، پرویز. (1384). مقایسه مدل‌های تخصیصی مصرف‌کننده در اقتصاد ایران. مجله تحقیقات اقتصادی، دانشگاه تهران، شماره 68 . صص 227-256.
 
-        Barten, A.P. (1993). Consumer Allocation Models: Choice of Functional Form. Empirical Economics, vol. 18. No. 2. pp. 129-158.
-        Christensen, L.R., Gorgenson, D.W, Lau L.J. (1975). Transcendental Logarithmic Utility Function. The American Economic Review, vol. 65: No. 3.  pp. 367-82.
-        Deaton, A.S. and Muellbauer, J. (1980). Economics and Consumer Behavior. Cambridge University press.
-        Deaton, A.S. and Muellbur J. (1980). An Almost Ideal Demand System. American Economic Review, vol.70. No. 3; pp 312-26.
-        Deschamps, P.J. (2000). Exact Small Sample Inference in Stationary Fully Regular, Dynamic Demand Model. Journal of Econometrics, vol. 97: No 1. pp. 51-91.
-        Deschamps, P.J., (1997). Full Maximum Likelihood Estimation of Dynamic Demand Model. Journal of Econometrics, vol. 82: No.2. pp. 335-356.
-        Diewert, W.E. (May 1971). An Application of Shepard Duality Theorem: A Generalized Leontief Production Function. Journal of Political Economics. Vol. 79. No. 3. pp. 481-507
-        Dreil, H., Van. Venuta, Zeelenberg, K. (1997). The Demand for Food in the United State and the Netherlands: A System Approach with the CBS Model. Journal of Applied Econometrics, Vol. 12. No. 5. Pp. 509-532.
-        Frisch, R., (1959). A Complete Scheme for Computing All Direct and Cross Demand Elasticities in a Model with Many Sectors. Econo-metrica, vol. 27.  No. 2.  pp. 177-196.
-        Hans Van Driel, Venuta & Kees Zeelenberg. (1997). The Demand For Food In The United States And The Netherlands: A Systems Approach With The CBS Model. Journal of Applied Econometrics, Vol. 12, pp 509-532
-        Houtaker, W. (1960). Additive Preference. Econometrica, vol. 28. No. 2. pp. 244-257
-        Keller, W.J. Van, Driel, J. (1985). Differential Consumer Demand System. European Economic Review, vol. 27. No. 3. pp. 375-390.
-        Molina, J.A. (1994). Food Demand in Spain an Application of Almost Idea Demand System. Journal of Agricultural Economics, vol.45. No. 2, pp. 252-258.
-        Neves, P. (1987). Analysis of Consumer Demand in Portugal. 1958-1981, University Catholique de Louvien.
-        Stone, R. (1954). Linear Expenditure System and Demand Analysis: An Application to the Pattern of British Demand. The Economic Journal. Vol. 64, No. 255. pp. 511-527.
-        Thiel, H. (1965). The Information Approach to Demand Analysis. Econometrica, vol. 37, No. 1, pp. 67-87.