بررسی اثر حجم ذخایر نفتی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب از دیدگاه نفرین منابع (با تأکید بر دموکراسی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار،دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشجوی دوره دکترا علوم اقتصادی- گرایش اقتصاد مالی، دانشگاه علامه طباطبائی

3 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه کردستان

چکیده

در این پژوهش به بررسی اثر حجم ذخایر نفتی بر رشد اقتصادی در سه گروه درآمدی از کشورهای با درآمد بالا (استرالیا، آمریکا، انگلیس، دانمارک، نروژ و کانادا)، درآمد متوسط (کلمبیا، مالزی، ایران، گابون، اکوادور و الجزایر) و درآمد پایین (مصر، هند، اندونزی و سوریه) برای دوره 2012-1960، با تأکید بر دموکراسی می‌پردازیم. بدین منظور از الگوی داده‌های تابلویی پویا و روش برآوردگشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده کرده‌ایم. برای متغیر وابسته از تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت دلار سال 2005 استفاده کرده و متغیرهای مستقل مدل، حجم ذخایر نفتی، اندازه (هزینه‌های) دولت، دموکراسی یا مشارکت مردم، آزادی تجاری و شاخص قیمت مصرف‌کننده هستند. نتایج برآوردها حاکی از تأیید پدیده نفرین منابع در کشورهای با درآمد متوسط است، ولی این پدیده در کشورهای با درآمد بالا و درآمدپایین رد می­شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Petroleum Reserves on Economic Growth in the Selected Countries from the Resource Curse viewpoint (With an Emphasis on Democracy)

نویسندگان [English]

  • Abbasali Abounoori 1
  • Fatemeh Jahangard 2
  • Mojtaba Zarei 3
1 Associate Professor, Faculty of Economics and Accounting, Islamic Azad University, Tehran Central Branch
2 Ph.D. student in Economic Sciences-Financial Economics, Allameh Tabataba'i University
3 Master of Agricultural Economics, Kurdistan University
چکیده [English]

Abstract
In this paper, we investigate the effect of petroleum reserves on economic growth with emphasis on democracy using GMM method during 1960 -2012. We focus on three groups: (1) high-income countries (Australia, America, UK, Denmark, Norway and Canada), (2) middle-income countries (Colombia, Malaysia, Iran, Gabon, Ecuador and Algeria) and (3) low-income countries (Egypt, India, Indonesia and Syria). The dependent variable is GDP (in 2005 constant prices), and independent variables are oil reserves, the size of government, democracy, trade openness, and consumer price index. The results confirm the resource curse in the middle-income countries but reject it among the high-income and low-income countries.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resource Curse
  • Democracy
  • Reserves of Oil Endowment
  • Economic Growth
منابع
-     ستاریفر محمد. (1374). درآمدی بر سرمایه و توسعه، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
-     سهیلی، کیومرث؛ الماسی، مجتبی و سفایی، مریم. (1391). ارزیابی اثر تورم انتظاری، رشد نقدینگی، تورم وارداتی، شکاف تولید، و نرخ ارز بر نرخ تورم در ایران، مجله اقتصاد کلان، 13، 39-60 .
-     ندیری، محمد؛ محمدی، تیمور. (1390). بررسی تأثیر ساختارهای نهادی بر رشد اقتصادی با روش GMM داده های تابلویی پویا ، مدلسازی اقتصادی،  شماره 15، 24-1.
-     Abounoori A., Mohammadi T., & Jahangard, F. (2013). The relationship between reserves of oil endowment and economic growth from the resource curse viewpoint: a case study of Iran and selected oil countries. European Journal of Scientific Research ISSN: Vol.106, No. 3.
-     Acemoglu, D., Johnson, S., Robinson, J. A., & Yared, P., (2004), From education to democracy? American Economic Review, 98, 808-842.
-     Akanni, O. P. (2007). Oil wealth and economic growth in oil exporting African countries (Vol. 170). Kenya, Nairobi: African Economic Research Consortium.
-     Aşici, A. A. (2013). Economic growth and its impact on environment: A panel data analysis. Ecological indicators, 24, 324-333.
-     Auty, R. M. (2001). Resource Abundance and Economic Development. Oxford University Press.
-     Barro, R. J. (1991). Economic growth in a cross section of countries, Quarterly Journal of Economics, No 106, mayo.
-     Barro, R. J. (1996). Democracy and Growth. Journal of economic growth, 1(1), 1-27.
-     Birdsall, N., & Subramanian, A. (2004). Saving Iraq from its oil. Foreign Affairs, 83(4), 77-89.
-     Boyce, J. R., & Emery, J. H. (2011). Is a negative correlation between resource abundance and growth sufficient evidence that there is a “resource curse”? Resources Policy, 36(1), 1-13.
-     Brunnschweiler, C. N. (2006). Cursing the blessings? Natural resource abundance, institutions, and economic growth. Working Paper 06/51 May 2006.
-     Bond, S. R., Hoeffler, A., & Temple, J. R. (2001). GMM estimation of empirical growth models. CEPR Discussion paper Series NO.3048.
-     Clare, J., White, J., Edwards, H., & Van Loon, A. (2002). Curriculum, clinical education, recruitment, transition and retention in nursing. AUTC Phase One Final Report, Flinders University, Adelaide, Australia.
-     Caselli, F., Esquivel, G., & Lefort, F. (1996). Reopening the convergence debate: a new look at cross-country growth empirics. Journal of economic growth, 1(3), 363-389.
-     Gwartney, J. D., Lawson, R., & Holcombe, R. G. (1998). The size and functions of government and economic growth (pp. 1-32). Washington, DC: Joint Economic Committee.
-     Ibrahim, I. (1985). Energy forecasting and energy data in the Arab countries. OPEC Review, 9(2), 125-140.
-     James, A., & Aadland, D. (2011). The curse of natural resources: An empirical investigation of US counties. Resource and Energy Economics, 33(2), 440-453.
-     Jensen, N., & Wantchekon, L. (2004). Resource wealth and political regimes in Africa. Comparative political studies, 37(7), 816-841.
-     Lewis, A. (1989). Oil spill dispersant: efficacy and effects. International oil spill conference (IOSC) Proceeding, Washington, D.C.
-     Mähler, A. (2010). Nigeria: A prime example of the resource curse? Revisiting the oil-violence link in the Niger Delta.
-     Mohammadi, T., Jahangard, F., & Hoolari, M. (2014). The relationship between reserves of oil endowment and economic growth from the resource curse viewpoint: a case study of oil producing countries. MPRA Paper No. 56092.
-     Olusi, J. O., & Olagunju, M. A. (2005). The primary sectors of the economy and the Dutch disease in Nigeria. The Pakistan Development Review, 159-175.
-     Omes N. and Kalcheva, K. (2007), Energy Resources, Domestic Investment and Economic Growth: Empirical Evidence from Nigeria Olufemi Muibi SAIBU, BOFIT Discussion Papers 7.
-     Papyrakis, E., & Gerlagh, R. (2004). The resource curse hypothesis and its transmission channels. Journal of Comparative Economics, 32(1), 181-193.
-     Papyrakis, E., & Gerlagh, R. (2007). Resource abundance and economic growth in the United States. European Economic Review, 51(4), 1011-1039.
-     Polterovich, V., Popov, V., & Tonis, A. (2009). Instability of Democracy as Resource Curse.
-     Polterovich, V., Popov, V., & Tonis, A. (2010). Resource abundance: A curse or blessing? DESA Working Paper No. 93.
-     Romer, D. (1970), The Economic Effects of recent increases in energy price congress of U.S. budget office.
-     Ross, M. (2012). The oil curse: how petroleum wealth shapes the development of nations. Princeton University Press.
-     Ross, M. L. (2001). Does oil hinder democracy? World politics, 53(3), 325-361.
-     Sachs, J. D. (2003). Institutions don't rule: direct effects of geography on per capita income (No. w9490). National Bureau of Economic Research.
-     Sala-i-Martin, X. X. (1997). I just ran two million regressions. The American Economic Review, 87(2), 178-183.