تعداد مقالات: 125
2. سنجش ردپای بوم‌شناختی زمین در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد جدول داده- ستانده

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 35-66

10.22051/edp.2014.59

علی اصغر بانویی؛ فرشاد مؤمنی؛ سیمین عزیزمحمدی


4. مقایسه‏ ساختار اقتصادی ایران با منتخبی از کشورهای صنعتی عضو سازمان تجارت جهانی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 93-117

10.22051/edp.2014.61

نورالدین شریفی؛ محمد علی احسانی؛ مرتضی پهلوانی


5. بررسی تأثیر طول عمر بر پس‌انداز در ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 119-144

10.22051/edp.2014.62

فرزانه محمدی؛ بهرام سحابی؛ نعمت الله اکبری؛ عباس عصاری


6. ارزیابی عملکرد اقتصاد منطقه‌ای در ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 145-167

10.22051/edp.2014.63

عبدالرسول قاسمی؛ شادی زارعی


7. اندازه‌گیری و تحلیل بهره‌وری کل عوامل تولید شرکت‌های حمل و نقل دریایی ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 169-196

10.22051/edp.2014.64

اسفندیار جهانگرد؛ امیر خالصی؛ علیرضا امینی


8. بررسی عوامل تأثیرگذار بر نرخ واقعی مؤثر ارز در اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 11-40

10.22051/edp.2015.65

حسین اسماعیلی رزی؛ کمیل طیبی


10. تجزیه چندگانه نابرابری درآمد در ایران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 69-96

10.22051/edp.2015.67

نادر مهرگان؛ عزت اله عباسیان؛ بهرام اردلان


11. رابطه میان تجارت و اشتغال در بخش صنعت

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 97-132

10.22051/edp.2015.68

زهرا نصراللهی؛ هانیه پوشدوزباشی


12. بررسی تأثیر عملکرد بازار، هزینه‌های تبلیغات و نوآوری بر درجه تمرکز در صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی ایران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 133-162

10.22051/edp.2015.69

علی دهقانی؛ محمدعلی مولایی؛ سمانه حسین زاده؛ جواد هراتی


18. بررسی جایگاه اقتصادی ایران در منطقه‌ آسیای جنوب غربی و تغییرات آن

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 119-143

10.22051/edp.2015.75

نورالدین شریفی؛ رضا محمدیان امیری


20. مطالعه تطبیقی چگونگی استفاده از ظرفیت تولیدی در صنایع کارخانه ای ایران

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 9-39

10.22051/edp.2014.1894

محمد قلی یوسفی؛ حمید آماده؛ بهمن خادم


21. اثر توسعه گردشگری بر اقتصاد شهرستان نیشابور

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 9-30

10.22051/edp.2015.1965

فاطمه بزازان؛ فاطمه جعفری


23. بررسی کارایی سیاست‌های دولت در کاهش فقر در ایران

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1394، صفحه 9-32

10.22051/edp.2016.2459

فاطمه بزازان؛ عبدالرسول قاسمی؛ حسین راغفر؛ صدیقه حسنوند


24. فقر کودک با تأکید بر اشتغال و اوقات فراغت: مطالعه موردی شهر تهران-1390

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 9-36

10.22051/edp.2016.2463

حسین راغفر؛ فاطمه یوسفوند


25. تأثیر وفور منابع طبیعی بر کیفیت حکمرانی کشورهای در حال توسعه

دوره 3، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 9-32

10.22051/edp.2017.7617.1016

مژگان معینی فرد؛ محسن مهرآرا