کلیدواژه‌ها = شاخص های فرهنگی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت فرهنگی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی استان های ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 103-122

10.22051/edp.2019.24909.1194

سارا حنجری؛ مهدی تقوی؛ احمد جعفری صمیمی؛ عباس شاکری