کلیدواژه‌ها = روش داده های پانلی
تعداد مقالات: 1
1. توان ویژگی های بانکها در تبیین نسبت مطالبات غیرجاری

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 95-115

10.22051/edp.2016.2458

شهناز مشایخ؛ مینا مقدسی نیکجه