عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI)، کشورهای منطقه منا (2015-1980)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی/دانشگاه پیام نور

2 عضو هیات علمی/ دانشگاه ملی ملایر

چکیده

چکیده
سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) به عنوان یکی از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادی کشورهای میزبان به شمارمی رودوطی دهه های اخیر ازروندفزاینده ای نیز برخورداربوده است. شناخت عوامل موثردرجذب FDI می تواند در سیاستگذاری کشورهایی که نتوانسته اند از این عامل به خوبی استفاده کنند مفید باشد. این مقاله به بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منطقه منا طی دوره 2015-1980 می پردازد. تحلیل مذکور در چارچوب یک الگوی "اثر تصادفی" انجام شده است تا تفاوت های خاص هر یک از کشورها تفکیک شود. علاوه برآن، در مدل برآورد شده آثار خاص منطقه ای نیز کنترل شده اند. نتایج حاصل از برآورد الگو مبین این است که اثر درجه باز بودن، نرخ بازگشت سرمایه، رشد اقتصادی و سرمایه انسانی نقدینگی همگی دارای اثر مثبت و معنی داری برجذب FDI دارند، اما متغیرهای مخارج تحقیق و توسعه و فساد تاثیرمعناداری بر FDI نشان نمی دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

DETERMINANTS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI), the Mena Region (1980 -2015)

نویسندگان [English]

  • saeed kian poor 1
  • muhammad piri 2
1 member faculty of university/payam noor
2 member faculty of university
چکیده [English]

Abstract
FDI is counted one of important factor of growth and economic development in host countries that has had increasing process recently. Determinants recognition of FDI can be useful for developing countries. This paper considers determinants of FDI in the Mena region during 1980-2015. Mentioned analysis has estimated with random effect pattern for separating special differences. This paper presents the findings of a econometrics analysis, the results indicate that: degree of openness, rate of capital return, economic growth and human capital and broad money are significant and have positive effect on FDI and R&D and corruption are insignificant.
Abstract
FDI is counted one of important factor of growth and economic development in host countries that has had increasing process recently. Determinants recognition of FDI can be useful for developing countries. This paper considers determinants of FDI in the Mena region during 1980-2015. Mentioned analysis has estimated with random effect pattern for separating special differences. This paper presents the findings of a econometrics analysis, the results indicate that: degree of openness, rate of capital return, economic growth and human capital and broad money are significant and have positive effect on FDI and R&D and corruption are insignificant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • " Foreign direct investment"
  • " location determinants"
  • "random effect pattern"
  • " Panel data"